Izaberite stranicu

Moderna umetnost

moderna umetnost


Moderna umetnost je jedan relativno neoštar, ali jedan uobičajeni i u opštem smislu često upotrebljavan pojam za avangardnu umetnost u 20. veku.U stručnoj literaturi i srtučnom jeziku istoričara umetnosti kada se govori o umetnost moderne razlikuje se od pojma savremene umetnosti i razgraničava se od njega.

Moderna umestnost u Srbiji

Od vremena 1970-ih godina beleži se pojačavanje diskusije da li moderna-postmoderna umetnost može da se smatra i jeste savremena umetnost i struje u njoj i da li je postmoderna umetnost uračunata u struje moderne umetnosti. Sve ovo je u velikoj zavisnosti od toga kako je definisan pojam moderne umetnosti i koji koncept joj je pripisan.Pablo Pikaso: Dejeuner sur l’HerbeModerna umetnost je umetnost koja označava umetnost od konca 19. veka sve do 70-ih godina 20. veka.Etapa je u razvoju umetnosti u poretku praistorijska umetnost, umetnost starog veka, umetnost srednjeg veka i umetnost novog veka. U ovom smislu početak mederne umetnosti spojen je nastupom moderne i ponekad nastupom romantizma.

moderna umetnost

Moderna umetnost – razvoj

Neki teoretičari smatraju da se razlika između lepe umetnosti i primenjene umetnosti ogleda više u vrednosnim sudovima o umetnosti nego u nekoj jasnoj definicijskoj razlici[5]. Međutim, ponekad cilj lepe umetnosti nije samo čista kreativnost i lični izraz umetnika. Svrha umetničkih dela može biti i saopštavanje neke ideje, kao što se to dešava sa politički, duhovno ili filozofski motivisanom umetnošću; da proizvede osećaj lepote (vidi estetika); da istraže prirodu čula; iz zadovoljstva; ili da proizvedu jake emocije. Svrha umetničkog dela takođe može biti prividno odsutna.Prema Aristotelu, umetnost uvek ima neki cilj. Ako je taj cilj sama umetnost (umetnost radi umetnosti) onda se radi o „lepim umetnostima“.Sama reč „umetnost“ može da se odnosi na različite stvari, osećanja i delanja. Može biti studija kreativne veštine, upotrebni proces kreativne veštine, ili iskustvo koje publika ima u interakciji sa kreativnom veštinom. Kreativna umetnost („umetnost“ kao disciplina) je skup disciplina („umetnosti“) kojima se proizvode umetnička dela („umetnost“ kao objekat) stvorena ličnom nadahnutošću („umetnost“ kao delanje) umetnika, i odražavaju poruku, raspoloženje ili simboliku za posmatrača koji je interpretira („umetnost“ kao iskustvo). Umetnička dela mogu da se definišu kao svrsishodne, kreativne interpretacije beskrajnih koncepata ili ideja koje služe da bi se saopštilo nešto drugoj osobi. Umetnička dela mogu da budu pravljena specijalno u ovu svrhu, ili pak mogu da budu tumačena na osnovu slika ili objekata.Umetnost je nešto što putem čula stimuliše misli, emocije, verovanja ili ideje pojedinca. Takođe se može raći da je izraz ideje i može imati više obličja kao i više različitih svrhi

Saznajte vise ovde.