Izaberite stranicu

Rtanj


Rtanj спада у карпатско-балканске планине, нагло се диже из равнице и завршава скоро правилном купом, па многи верују да је и Ртањ пирамида слична онима у суседној Босни. Rtanj је у подножју углавном састављен од пешчара и стена, а у вишим деловима од кречњака. Са јужне стране падови су благи и према подножју се простире висораван која се лагано спушта ка Соко Бањи. На северној страни Ртањ је изразито одсечен са оштрим гребеном при врху. Како је Rtanj планина разноврсног геолошког састава, на њој се јављају бројна одроњења и око њега влада геолошки хаос, јер су се у склопу карпатско-балканских планина ту срела четири система, четири различита геолошка периода и међусобно уплела своје стене.

На северу је дубока потолина Црне реке, изразито еруптивна стена пуна андезита, која се меша у гребене самог Ртња. Преко ње се премичу кречњачке површи последњих огранака Јужних Карпата. У појасу од 700 до 950 m надморске висине, концентрисан је узак појас доломита. У Поморављу је пуно венаца родопске масе, шкриљастих и филитских стена, најстаријих на нашем полуострву. А сам Ртањ и њему најближе планине, огранци су далеко млађег Балкана.У овом планинском систему Србије, Ртањ је издвојени планински масив који има пространу основу, оријентисану странама света. Једна страница је окренута ка југу, док су друге две у положају северозапад и североисток. Из оваквог положаја у склопу карпатско-балканских планина произашао је и састав Rtanj(којни је у доњим партијама сав од пешчара и филитских стена, док су му виши делови од љутог кречњака, нагриженог временом и атмосферским талозима. Кречњаћке стене на Ртњу су толико јак, да су добиле назив најизразитији карст целе Источне Србије. Овакав састав стена и нагиб слојева одредили су и карактер Ртња.северна страна је стрма, у горњем карстном делу пуна литица и одсекајужна страна, према сокобањској котлини, је много блаже.источна страна је са гребеном, из кога се издиже главни оштар врх, права пирамида од кречњака и литица, која се руши у дубину, на север и исток.Доминантни врхови планине Ртањ, као степенаста-планинска форму, су:Шиљак, као централна пирамида,Кусак, као обли купасти завршетак заобљеног гребенаВрх Баба, као елипсоидна,

Позиција ових врхова формира са још једном тачком једнакостранични троугао, учијем центру је Шиљак, под којим се налазитространа пирамида са истом оријентисаношћу странама света, Rtanj као и његова троугласта основа. Ивице ове тростране пирамиде, са својим односом углова и страницама, ову планину сврстале у категорију седам светских чуда, као ремек дело природеСевероисточно на око 30 m од највишег врха Ртња (1.565m), налази се плитка „Јама на Шиљку”, која се пружа правцемзапад—исток, у дужини од 7 km. Дубин јаме је 9 m. Одозго је затворена кластичним наслагама, дробином и мањим кречњачким блоковима. периоду од 27. септембар 2010. до 1. октобар 2010. године извршено је рашчишћавање кластичних наслага на јами, на врху Шиљак, јер постоји вероватноћа да је ово један од најдубљих спелеолошких објеката у красу Србије. Из неприступачног и по безбедности спелеолога ризичног дела јаме, системом ручног чекрка, извађено је пет кубика стена, сипара и земље. Тренутна дубина јаме износи око 13 m.[2]Za vise informacija mozete nas kontaktirati

Yoast SEO